Kosovë

Fushata senzibilizuese nuk rriti interesimin e semimaturantëve për drejtimet e “Ali Hadrit”

 

As 20 për qind e numrit të nxënësve të planifikuar për regjistrim në klasat e dhjeta nuk ka arritur të i regjistrojë në afatin e parë shkolla e mesme ekonomike “Ali Hadri” në Pejë, e cila nga viti në vit është duke e humbur interesimin e semimaturantëve për regjistrim në ndonjërin prej gjashtë drejtimeve profesionale (teknologjisë ushqimore, agrobiznes, hotelieri dhe turizëm, administratë, juridik dhe ekonomi) me gjithsejtë 15 profile që ofron kjo shkollë.

Kishin planifikuar të regjistrojnë 456 nxënës në klasat e dhjeta dhe janë regjistruar vetëm 88 nxënës, aq edhe sa kishin aplikuar.