Kosovë

Mospjesëmarrja e qytetarëve në debate ia vështirëson planifikimin buxhetor Komunës së Shtimes

 

Komunës së Shtimes shpesh po i dështojnë debatet publike me qytetarët.

Në muajt e fundit nuk u mbajtën pesë debate rreth planifikimit të buxhetit për Kornizën Afatmesme Buxhetore.