Kosovë

Në tri vitet e ardhshme në Pejë, 1\3 e investimeve kapitale shkon në asfalt

 

Komuna e Pejës serish ka planifikuar që një shumë të madhe të investimeve kapitale ta orientojë në asfalt për tri vitet e ardhshme. Saktësisht një e treta e shumës për shpenzime kapitale është planifikuar për asfaltim të rrugëve. Kështu figuron në dokumentin preliminar të Kornizës Afatmesme Buxhetore 2022 – 2024, dokument ky i cili i paraprinë planifikimit final të buxhetit.

Me këtë dokument preliminar të Kornizës Afatmesme Buxhetore 2022-2024, që u shqyrtua të mërkurën në takimin e rregullt të Kuvendit Komunal dhe pastaj u miratua me shumicën përbërëse të këshilltarëve të pushtetit LDK/PDK, investimet kapitale për tri vitet e ardhshme janë planifikuar të jenë 32 milionë e 200 mijë euro. Prej tyre 9.5 milionë euro në vitin 2022, 10.6 milionë euro në vitin 2023 dhe 12.1 milionë euro në vitin 2024.