Kosovë

Qytetarët në Ferizaj i kërkojnë kryetarit Aliu më shumë projekte infrastrukturore

Kuvendi Komunal Ferizaj
 

Kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu, në një debat publik me qytetarë të enjten, ka prezantuar të arriturat dhe sfidat e ekzekutivit për këtë periudhë të vitit.

Ndërkohë është debatuar mjaftë gjatë edhe rreth projekteve që pritet të realizohen nga korniza afatmesme buxhetore për vitin 2022-2024.