Kosovë

Nuk pranohet propozimi i AKR-së për t’i kompensuar mëditjet e këshilltarëve me COVID-19

 

Kuvendi Komunal i Fushë-Kosovës nuk ka votuar fare nëse duhet t’u paguhen ose jo mëditjet këshilltarëve komunalë që kanë qenë me COVID-19 gjatë kohës së pandemisë. Ky propozim që është bërë nga këshilltari komunal nga radhët e AKR-së, Driton Hasolli, nuk është hedh fare në votim nga kryesuesja, Vjollca Konjusha. Hasolli ka pasur vërejtje pse nuk ishte futur kjo pikë në rend të ditës si rekomandim i Komitetit për Politikë dhe Financa.

“Në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa u morëm vesh që të hyjë si rekomandim mëditjet për ata që kanë qenë me COVID, sepse Kuvendi Komunal nuk u ka ofruar as kushtet elementare për të marrë pjesë në mbledhje. Dhe ata këshilltarë komunalë që kanë qenë me COVID duhet t’u kompensohen mëditjet”, ka thënë Driton Hasolli në mbledhjen e së martës të Kuvendit Komunal.