Kosovë

Komuna e Pejës nuk e ka paraparë krijimin e parqeve të biznesit në 8 vjetët e ardhshëm

 

Krijimi i parqeve të bizneseve nuk është paraparë nga Komuna e Pejës për tetë vjetët e ardhshëm.

Me planin e vet zhvillimor 2020-2028, kjo komunë vetëm ka përcaktuar tri zona për zhvillimin e tyre dhe të industrisë.