Kosovë

Mirëpritet nisma për depolitizimin e këshillave të fshatrave të Podujevës

 

Funksionimi i deritanishëm i këshillave të fshatrave, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, ka qenë i papranueshëm për secilin qytetar të Komunës së Podujevës. Sipas tyre, përveçqë ka qenë i politizuar, në shumicën e rasteve kryetarë të fshatrave kanë qenë kryetarët e degës së një partie. Ata kanë mirëpritur nismën që në këshillat e fshatrave e të lagjeve urbane të zgjidhen përfaqësues që mbrojnë interesat e qytetarëve e jo të partive

Përfaqësues të shoqërisë civile në Podujevë e kanë mirëpritur nismën e Kuvendit Komunal për të miratuar Rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane. Ata kanë thënë se deri tash ka pasur vetëm përfaqësues të emëruar politikë, ndërkohë që tash thonë se me Udhëzimin Administrativ kjo praktikë do të eliminohet. Kuvendi Komunal në mbledhjen e fundit ka votuar pro vënies në dëgjim publik të propozim-rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Podujevës.

Drejtori ekzekutiv i Demokracia Fillon Këtu (DFK), Shemsi Jashari, thotë se ka tre vjet që kërkon miratimin e kësaj rregulloreje.