Kosovë

Banorët e Jezercit me peticion kërkojnë kthimin e pronave të “konfiskuara” nga ish-regjimi jugosllav

 

Banorët e fshatit Jezerc të Komunës së Ferizajt kanë nisur një peticion me synim të grumbullimit të dhjetë mijë nënshkrimeve për t’iu drejtuar Kuvendit të Kosovës, për të kërkuar kthimin e pronave “të konfiskuara” nga ish-regjimi jugosllav. Sipas banorëve ish regjimi jugosllav ua kishte marrë gjithsejtë 120 parcela vetëm nëpërmjet dokumenteve, ndërkaq ato parcela janë punuar gjithmonë nga vetë banorët e Jezercit. Po i njëjti regjim në vitin 1967 kishte marrë vendim që këto prona tu kthehen banorëve, por ai vendim aso kohe nuk ishte zbatuar nga komuna e Ferizajt dhe nuk janë regjistruar në zyrat kadastrale.

Në Komunën e Ferizajt kanë thënë se nuk po gjejnë bazë ligjore për t’i zbatuar ato vendime derisa në Kosovë nuk ka ndonjë ligj që e rregullon çështjen e pronës së konfiskuar apo të nacionalizuar nga ish regjimi. Si pasojë e kësaj, banorët që nga paslufta nuk po arrijnë t’i kthejnë në pronësi të tyre private 120 parcela me rreth 200 hektarë, megjithëse ato janë duke i punuar ende.