Kosovë

Digjitalizimi i të dhënave, MSH-ja dështon të zbatojë projektin e nisur para 10 vjetësh në Pejë

 

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare dhe në ambulancat e tjera në Komunën e Pejës, pacientët, pavarësisht sa herë kanë qenë për kontroll, kalojnë në sportel çdoherë të njëjtën procedurë të pritjes së plotësimit të të gjitha të dhënave.

Përsëritja e vazhdueshme e të njëjtave procedura po ndodh në mungesë të funksionalizmit të Shërbimit Informativ Shëndetësor, i cili është projekt i Ministrisë së Shëndetësisë.