Kosovë

Dilema të shumta lidhur me projektin për hidrocentralin me digë në Drinin e Bardhë

Dilema të shumta lidhur me projektin për hidrocentralin me digë në Drinin e Bardhë
 

Dilema të shumta lidhur me planin për ndërtimin e një hidrocentrali me digë në Drinin e Bardhë janë shpalosur të enjten nga banorët e fshatrave përreth, aktivistët mjedisorë dhe politikë.

Në debatin publik të mbajtur në fshatin Dobrusht të Prizrenit për raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për ndërtimin e këtij hidrocentrali, krahas shqetësimeve për mjedisin janë adresuar edhe brenga lidhur me përfitimet e komunitetit, pengesat eventuale në zhvillimin e turizmit, sikurse edhe shkeljen eventuale të marrëveshjeve ndërshtetërore.