Kosovë

MAPL-ja gjen shkelje ligjore në katër vendime të Kuvendit Komunal të Ferizajt

MAPL-ja gjen shkelje ligjore në katër vendime të Kuvendit Komunal të Ferizajt
 

Kuvendi Komunal në Ferizaj gjatë muajve të fundit ka marrë së paku katër vendime të jashtëligjshme për të cilat Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka kërkuar të rishqyrtohen nga kuvendarët.

KOHA ka siguruar këto vendime, të cilat kryesisht kanë të bëjnë për dhënie në shfrytëzim të pronave komunale.