Kosovë

Stacioni i Autobusëve në Ferizaj në krizë financiare, kërkon mbështetje

Stacioni i Autobusëve në Ferizaj në krizë financiare, kërkon mbështetje

Rreth 40 punëtorë në Stacionin e Autobusëve në Ferizaj që nga muaji tetor ende nuk i kanë marrë pagat.

Kjo është bërë për shkak të mungesës së të hyrave të pakta financiare, e që përveç pandemisë ka ndikuar edhe projekti i ashtuquajtur “Bashkimi i Qytetit” derisa rruga “Ahmet Kaçiku” është bllokuar, e cila është vetmja nëpër të cilën kalonin autobusët nga Komuna e Shtimes.

 

Rreth 40 punëtorë në Stacionin e Autobusëve në Ferizaj që nga muaji tetor ende nuk i kanë marrë pagat.

Kjo është bërë për shkak të mungesës së të hyrave të pakta financiare, e që përveç pandemisë ka ndikuar edhe projekti i ashtuquajtur “Bashkimi i Qytetit” derisa rruga “Ahmet Kaçiku” është bllokuar, e cila është vetmja nëpër të cilën kalonin autobusët nga Komuna e Shtimes.

Drejtuesit e këtij institucioni kanë kërkuar mbështetje financiare nga Komuna e Ferizajt me qëllim që t’i mbulojnë pagat e punëtorëve.