Kosovë

Shkaku i vjetërsisë së disa objekteve në Ferizaj rrezikohen dhjetëra familje

 

Rreth 60 vjet më parë dhjetëra objekte banesore në bashkëpronësi janë ndërtuar në qytetin e Ferizajt në prona publike, por gjatë kohës së fundit shumë familje po ndihen të rrezikuara nga vjetërsia e tyre.

Ato po kërkojnë nga Komuna që të përkrahen me rinovim apo rindërtim të objekteve të tyre.

Më të rrezikuar po ndihen banorët në rrugën “Ahmet Kaçiku” pasi që objekti i tyre mund të jetë dëmtuar edhe gjatë punimeve të nënkalimit në qendër të qytetit.