Kosovë

Përjashtohen nga puna dy infermierë serbë në Kamenicë për mosrespektim të orarit të punës

Përjashtohen nga puna dy infermierë serbë në Kamenicë për mosrespektim të orarit të punës
 

Komisioni disiplinor i cili funksionon brenda Qendrës së Mjekësisë Familjare (QKMF) në komunën e Kamenicës ka votuar unanimisht për largimin nga puna të dy punëtorëve shëndetësorë ngase është konstatuar se ata nuk e kanë respektuar orarin e punës.

Dy infermierët, të cilët i përkasin komunitetit serb, nuk ishin gjetur në vendet e tyre të punës në QKMF-në në Kamenicë, ndërkaq është zbuluar se ata kishin shkuar të punojnë në një spital i cili gjendet në fshatin Pasjan në komunën e Parteshit, i cili spital financohet dhe menaxhohet nga shteti i Serbisë.