Kosovë

Gjilanit i mbesin të papërfunduara projektet infrastrukturore shkaku i pandemisë

Komuna e Gjilanit këtë vit ka shënuar ngecje në realizimin e projekteve të infrastrukturës rrugore.

Krejt çfarë ka arritur Komuna është lidhja e disa kontratave për asfaltim të rrugëve në disa lokalitete.