Kosovë

Shtimja kërkon njësi të gjykatës themelore, thotë se e gëzon të drejtën për të

Institucionet komunale të Shtimes prej vitesh e kërkojnë njësinë e Gjykatës Themelore me arsyetimin se kjo qytezë e gëzon të drejtën për një institucion të tillë. Mirëpo, kërkesat e kësaj komune deri tash nuk janë shqyrtuar asnjëherë nga Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryetar i kësaj Komune, Naim Ismajli, ofroi edhe kushte infrastrukturore për ndërtimin e gjykatës me qëllim që bashkëqytetarët të mos lëvizin deri në Ferizaj për shërbime të ndryshme, raporton KOHA.

“Bazuar në legjislacionin e ri, komuna e Shtimes e gëzon të drejtën që ta ketë gjykatën në Shtime, por edhe nevoja e qytetarëve për shërbime që janë të nevojshme nga gjykata mendoj se është e arsyeshme, andaj themelimi i gjykatës do të ishte një lehtësim për qytetarët tanë që nuk kanë nevojë të lëvizin në Ferizaj për t’i zgjidhur punët e tyre por një lehtësim edhe për Gjykatën Themelore të Ferizajt sepse ka një numër të madh të lëndëve”, është shprehur Naim Ismajli, kryetar i Komunës së Shtimes.