Kosovë

Përmbaruesi ekzekuton mbi 148 mijë euro për paga jubilare në Komunën e Lipjanit

 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka publikuar raportin dhe pasqyrat financiare të Komunës së Lipjanit për vitin 2019, ku janë pasqyruar një varg shkeljesh dhe gjetje të kësaj komune.

Ndërkohë, Thesari përmes vendimeve gjyqësore dhe përmbarimore ka ekzekutuar pagesa në emër të Komunës në vlerë prej 148 mijë e 720 eurosh për paga jubilare dhe përcjellëse pas pensionimit, po ashtu edhe për obligimet e bartura nga vitet 2011-2014 për paga të mësimdhënëseve, shkruan KOHA Ditore.