Kosovë

Ec Ma Ndryshe: Raporti i Auditorit nxjerrë në pah një varg dobësish në Komunën e Prizrenit

 

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) para disa ditësh ka publikuar Raportin e Auditimit për pasqyrat financiare të Komunës së Prizrenit për vitin 2019.

Ec Ma Ndryshe përmes një komunikate për media thotë se gjetjet brenda këtij raporti kanë nxjerrë në pah një varg të dobësive të qeverisjes lokale, një pjesë e të cilave janë artikuluar edhe nga shoqëria civile.