Kosovë

Pos oksigjenit, pacientët në Spitalin e Ferizajt blejnë gjithçka tjetër vetë

Në korridoret e katër reparteve të Spitalit të Ferizajt mund të dëgjoheshin vetëm frymëmarrjet e vështirësuara të pacientëve.

Kjo pasi që oksigjeni ka qenë terapia kryesore për shumicën e pacientëve të infektuar me COVID-19, që po trajtoheshin aty.