Kosovë

Për nënat vetushqyese dhe gratë në biznes në Obiliq, 50 mijë euro

Për nënat vetushqyese dhe gratë në biznes në Obiliq, 50 mijë euro
 

Kryetari i Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi, ka nënshkruar sot memorandum bashkëpunimi me drejtoreshën e AZHR-së Qendër, Mrikë Macula, në realizimin e aktiviteteve të përbashkëta të cilat kanë për qëllim avancimin e mirëqenies socio-ekonomike të qytetarëve në Obiliq.

Ky memorandum parasheh edhe implementimin e grant-skemës “Përkrahja e nënave vetushqyese dhe grave në biznes”. Vlera e këtij granti është 50 mijë euro, në kuadër të subvencioneve të Komunës së Obiliqit dhe është i dedikuar për kategorinë e nënave vetushqyese dhe grave ndërmarrëse.