Kosovë

Vetëvendosje në Gjilan vlerëson se pushteti po shkel ligjin për vetëqeverisje lokale

Vetëvendosje në Gjilan vlerëson se pushteti po shkel ligjin për vetëqeverisje lokale

Lidhja Demokratike e Kosovës në Gjilan është duke insistuar që në pozitën e nënkryetarit për komunitete të zgjidhet një anëtar nga komuniteti turk gjersa në pozitën e zëvendëskryesuesit të Kuvendit të caktohet një anëtar nga komuniteti serb.

Mirëpo këtë po e kundërshton Lëvizja Vetëvendosje e cila vlerëson se këto dy pozita nuk i takojnë komuniteteve, meqë me ligjin për vetëqeverisje lokale është përcaktuar se këto dy pozita rezervohen për komunitetet atëherë kur 10 për qind e qytetarëve në një komunë i takojnë komunitetit jo shumicë. Vetëvendosje vlerëson se në bazë të regjistrimit të popullsisë, që është realizuar në vitin 2011, komuniteti serb dhe komuniteti turk nuk përbëjnë 10 për qind të popullsisë në Gjilan. Kjo parti kërkon respektimin e ligjit për vetëqeverisjen lokale.