Kosovë

Mbi 70 milionë euro më pak investime për projektet infrastrukturore nëpër komuna

Mbi 70 milionë euro më pak investime për projektet infrastrukturore nëpër komuna

Buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës është tkurrur mbi 70 milionë euro dhe këto mjete financiare do të përdoren për mbulimin e atyre shpenzimeve që krijohen në këtë periudhë të pandemisë.

Me tkurrjen e buxhetit të Ministrisë së Infrastrukturës janë dëmtuar edhe projektet në secilën komunë të cilat ishin parashikuar që të impelemntoheshin mirëpo tani në mungesë të mjeteve financiare nuk do të realizohen.