Kosovë

Hidrocentrali reverzibil “Drini” në Zhur do të kyçet në sistemin transmetues të Kosovës

Hidrocentrali reverzibil “Drini” në Zhur do të kyçet në sistemin transmetues të Kosovës

Sot, më 5 qershor, kryeshefi ekzekutiv i KOSTT sh.a z.Ilir M. Shala, dhe drejtori i Eurokos DD sh.p.k z.Ylber Shamolli, nënshkruan Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin Transmetues të Kosovës të Hidrocentralit Reverzibil (Pump Storaged Hidro Power Plant) Drini me kapacitet instalues 250 MW.

Është ky projekti më gjigant, me kosto totale mbi 300 milionë euro dhe kosto të aseteve të transmisionit mbi 27 milionë euro, që do të kyçet në Rrjetin Transmetues të Republikës së Kosovës. Këto investime do të jenë direkt të mbuluara nga Eurokos DD sh.p.k.