Kosovë

Në Pejë, afër tre mijë familje aplikuan për 130-euroshin e pakos emergjente

Në Pejë, afër tre mijë familje aplikuan për 130-euroshin e pakos emergjente

Përfitimi nga masa numër 15 e pakos emergjente, që kishte dhënë të drejtën e përfitimit në pagesë të asistencës mujore në vlerë prej 130 eurosh për periudhën tremujore prill-qershor për familjet që nuk kanë asnjë të punësuar në sektorin publik dhe privat dhe që nuk pranojnë asnjë pagesë mujore nga buxheti i Republikës së Kosovës, prej muajit të kaluar e deri të premten më 15 maj kur edhe ka përfunduar afati i aplikimit, kishte shkaktuar një mbingarkesë të punës në Qendrën e Punësimit dhe në Qendrën për Punë Sociale.

Haxhere Turjaka, zyrtare në Qendrën për Punë sociale, tregoi për KOHËN se gjatë periudhës për aplikim, janë dorëzuar 2 mijë e 545 kërkesa të familjeve që kanë deklaruar se nuk kanë asnjë të punësuar dhe që nuk kanë as edhe ndonjë të hyrë tjetër nga buxheti i shtetit.