Kosovë

Mbyllen njësitë e Postës në Drenas e Komoran

Mbyllen njësitë e Postës në Drenas e Komoran
Foto nga Komuna e Drenasit

Drejtoria e Inspekcionit gjatë monitorimit të vazhdueshëm se a janë duke u zbatuar masat e rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, vazhdon inspektimin e të gjitha subjekteve në Drenas.

Sipas një kumtese për media, gjatë inspektimit nga Inspeksioni në këtë komunë gjatë ditës së djeshme, është konstatuar se njësitë e Postës së Kosovës, degët në Drenas e Komoran, nuk i kanë zbatuar masat e përcaktuara në vendim të Qeverisë dhe rekomandimet e IKPSH-së, pasi që nuk kanë marr masat e mjaftueshme për të dezinfektuar objektin, ajrosjen e objektit dhe masat tjera mbrojtëse për punëtorët dhe klientët, dhe i është dhënë afat qe brenda 24 orëve marrin masat e urdhëruara nga inspektorët komunalë.