Kosovë

Kryetari i Suharekës obligon bizneset t’i dezinfektojnë objektet e tyre

 

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, të enjten, ka lëshuar urdhëresën me të cilën obligohen të gjitha bizneset të bëjnë dezinfektimin brenda dhe jashtë objekteve të tyre, me qëllim të mirëmbajtjes së ambientit.

"Mosrespektimi i kësaj urdhërese do të konsiderohet si shkelje e dispozitave ligjore dhe nënligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës dhe do të nxerren masa ndëshkuese nga organet kompentente", shkruan në urdhëresën e nënshkruar nga Muharremaj, raporton KOHA.