Kosovë

Mbledhja e mbi katër mijë nënshkrimeve, ndalon ndërtimin e fabrikës së çimentos në Klinë

 

Qytetarët e Klinës arritën të ndalojnë ndërtimin e fabrikës së çimenton në zonën kadastrale Dresnik, konkretisht në pjesën e fshatit Gremink, pasi një operator kishte marrë të gjitha pëlqimet dhe lejet nga organet kompetente lokale dhe ato qendrore për ndërtimin e saj.

Por vendosmëria e qytetarëve u pagua dhe përmes peticionit ka rezultuar me anulimin nga ana e Kuvendit Komunal të të gjitha pëlqimeve që u ka lëshuar Drejtoria e Urbanizmit operatorëve pretendues për ndërtimin e fabrikave të çimentos në atë zonë.