Kosovë

Opozita në Gjilan kritikon komunën për shpenzime në tenderë

Foto: Koha

Që nga 2017-a e deri në fund të vitit 2019, kompania “Eurotec” e kontraktuar nga komuna e Gjilanit ka furnizuar me material higjeniko-sanitar, Drejtorinë e Arsimit, Institucionet parashkollore, QKMF-të si dhe të gjitha njësitë e tjera shpenzuese në këtë Komunë.

Kjo, komunës për këta tre vjet i ka kushtuar 86,929 euro.