Kosovë

900 mijë euro për shtratin e Krivarekës, 150 mijë për Katushnicën

900 mijë euro për shtratin e Krivarekës, 150 mijë për Katushnicën

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka ndarë më shumë se 1 milion euro për rregullimin e dy shtretërve të lumenjve në Kamenicë.

Ministri në detyrë i kësaj Ministrie, Fatmir Matoshi ka përuruar fillimin e këtyre dy projekteve.