Kosovë

Plani zhvillimor i Ferizajt sërish kontestohet nga organet e drejtësisë

Plani zhvillimor i Ferizajt sërish kontestohet nga organet e drejtësisë

Gjykata Themelore në Prishtinë nëpërmjet një aktgjykimi ka anuluar pëlqimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e cila më 2017 ka miratuar ecurinë e Planit Zhvillimor Komunal. Për ta anuluar këtë dokument më së shumti ka pasur reagime nga banorët e lagjes “Astrit Bytyçi” derisa Komuna e Ferizajt më 2017 ka vendosur ta ndryshojë strukturën e kësaj lagjeje me ndërtime të larta banesore.

Rreth kësaj çështjeje njëri nga përfaqësuesit e kësaj lagjeje, Imri Haliti, ka ngritur edhe padi ndaj institucioneve të caktuara duke pretenduar se procesi i PZHK-së në Ferizaj është përcjellë me një varg shkeljesh ligjore. “Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit Imri Haliti, ndërsa anulohet vendimi i të paditurës, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Prishtinë, të datës 20.09.2017 dhe çështja kthehet në rishqyrtim dhe në rivendosje te e paditura”, thuhet në aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të cilin e ka siguruar “Koha Ditore”.