Kosovë

Prokurimi për ujësjellësin kryesor kthehet në rivlerësim për të tetën herë në Dragash

Prokurimi për ujësjellësin kryesor kthehet në rivlerësim për të tetën herë në Dragash
 

Organi Shqyrtues i Prokurimit ka kthyer edhe një herë në rivlerësim prokurimin për ndërtimin e ujësjellësit kryesor në Komunën e Dragashit. Pos anulimit të njoftimit të Komunës së Dragashit për dhënie të kontratës ka paralajmëruar se do të kërkojë nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik që ta anulojë licencën e menaxherit të prokurimit të kësaj komune për shkak të mosrespektimit të vendimeve të mëparshme të OSHP-së.

"Anulohet njoftimi për dhënie të kontratës të aktivitetit të prokurimit me titull "Ujësjellësi kryesor-vazhdimi i punëve (projekt trevjeçar)...të iniciuar nga Komuna e Dragashit dhe lënda kthehet në rivlerësim. Organi Shqyrtues i Prokurimit për shkak të mosrespektimit të vendimeve të OSHP-së nga ana e Komunës së Dragashit/Menaxheri i prokurimit, do të kërkojë nga KRrPP-ja anulimin e licencës për menaxherin e prokurimit të Komunës së Dragashit, sipas nenit 25, paragrafi 8 dhe 9 të LPP-së", thuhet në vendimin e publikuar dy javë më parë në ueb faqen e OSHP-së.