Kosovë

Punësimi i të rinjve, sfidues për institucionet dhe bizneset në Prizren

Punësimi i të rinjve, sfidues për institucionet dhe bizneset në Prizren

Business Forum Prizren, të premten, ka hapur aktivitetet e veta tradicionale me synimin për punësimin e të rinjve të këtij rajoni. Në pjesën hapëse të këtij organizimi të zhvilluar në Qendrën Sportive në Prizren, përfaqësues institucionesh e biznesesh kanë paraqitur qëndrimet e tyre lidhur me sfidat e punësimit të të rinjve, me ç’rast kanë numëruar edhe politikat e zbatuara për zbutjen e papunësisë në mesin e këtij komuniteti.

Sekretari i Business Forum Prizren, Bener Kendos, ka theksuar se rajoni i Prizrenit ka numër të madh të bizneseve dhe se njëra prej nevojave të tyre janë punëtorët e rinj, të aftë për punë, shkruan sot Koha Ditore.