Kosovë

Kontestohet Udhëzimi Administrativ për përfaqësuesit e fshatrave në Podujevë

Kontestohet Udhëzimi Administrativ për përfaqësuesit e fshatrave në Podujevë

Diskriminues e shkelje të të drejtave të njeriut po konsiderohet një udhëzim administrativ i miratuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Koordinatori i fshatrave dhe lagjeve në Komunën e Podujevës, Latif Mehmeti, ka thënë se UA 02/2019 për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane, e largon qytetarin prej institucioneve lokale, shkruan sot Koha Ditore.