Kosovë

Pjesëmarrje e vogël e pak kërkesa gjatë diskutimeve për buxhetin 2020/22 në komunë të Lipjanit

 

Lipjan, 26 gusht - Youth Association for Human Rights (YAHR) si monitorues i zhvillimeve në Komunën e Lipjanit, ka monitoruar edhe procesin e hartimit të buxhetit komunal për vitet 2020/22.

Komuna e Lipjanit në muajin gusht 2019 , duke u bazuar në qarkoren e dytë buxhetore të lëshuar nga Ministria e Financave të Republikës së Kosovës, ka organizuar gjithsej 8 dëgjime buxhetore, por në këto takime ka pasur një numër të ultë të kërkesave të qytetareve, vetëm 61 kërkesa nga afër 155 qytetarë pjesëmarrës.