Kosovë

Shumica e suficitit në bujqësi ridestinohet për Zyrën e kryetarit të Lipjanit

 

Kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, nëpërmjet një mbledhjeje të jashtëzakonshme ka propozuar para këshilltarëve të KK-së, të premten, një propozimvendim për ridestinim dhe transferim të mjeteve buxhetore në vlerë prej 159 mijë e 343 eurosh për vitin 2019.

Në kuadër të suficitit, buxheti nga sektori i bujqësisë në vlerë prej 19 mijë eurosh është propozuar të bartet për disa projekte të reja, kurse prej tyre 10 mijë euro janë propozuar të barten drejtpërdrejt te Zyra e kryetarit për subvencione dhe transfere.