Kosovë

Hidrocentralet në Lumbardh po u shkaktojnë vështirësi bujqve

Mungesa e ujit ka bërë që bujqit, në shumë fshatra të Deçanit, të hapin puset për ujitjen e të mbjellave të tyre.

Thonë që më herët ato i kanë ujitur nga Lumbardhi.