Kosovë

Graçanica nuk i zbaton rregullat për punësim

Komunarët e Graçanicës nuk i përfillin rregullat ligjore, kur është çështja te angazhimi dhe rekrutimi i punëtorëve, shkruan sot “Koha Ditore”.

Këtë ata e bëjnë krye në vete. Rregullat e përcaktojnë se kryetari i një komune mund të angazhojë 4 zyrtarë mbështetës. Ndërkohë, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin e saj vjetor për vitin 2018 ka gjetur se Komuna e Graçanicës në kundërshtim me ato rregulla ka angazhuar 11 punëtorë në cilësinë e këshilltarëve.