Kosovë

Ministria e cilëson të kundërligjshëm vendimin për lokacionin e xhamisë

 

Kuvendi Komunal i Lipjanit për herë të dytë e ka përsëritur të njëjtën shkelje ligjore lidhur me vendimin për caktimin e lokacionit për ndërtimin e xhamisë në fshatin Llugaxhi. Pas vendimit të fundit të KK-së me nr.463-20391, një grup banorësh nga ky fshat kanë adresuar një shkresë zyrtare në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ndërkohë kjo ministri e ka cilësuar të kundërligjshëm atë.

Nëpërmjet një shkrese, një kopje të së cilës e ka pranuar edhe kryesuesi i KK-së, Daut Azemi, midis të tjerash, thuhet se në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 01/2016 për shqyrtimin administrativ të ankesave të komunave, Departamenti Ligjor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka pranuar për shqyrtim shkresën nga një grup i banorëve të fshatit Llugaxhi.