Kosovë

Në Ferizaj, disa Qendra të Mjekësisë Familjare me pak staf e punojnë vetëm deri në orën 14:00

 

Vetëm 308 specialistë mjekësor janë në dispozicion, për 111 mijë banorët e komunës së Ferizajt dhe 46 fshatrave të saj.

Meqë numri i specialistëve mjekësorë është i vogël, në shumicën e fshatrave të kësaj komune, Qendrat e Mjekësisë Familjare, punojnë pak orë në ditë, raporton KTV.