Kosovë

Tri komunat e Anamoravës për shërbime të njëjta zbatojnë tarifa të ndryshme

Tri komunat e Anamoravës për shërbime të njëjta zbatojnë tarifa të ndryshme

Komuna e Gjilanit, Kamenicës dhe ajo e Vitisë, për shërbimet e njëjta, të cilat ofrohen për qytetarët, kanë përcaktuar tarifa të ndryshme, duke u bazuar në Rregulloren mbi taksat, tarifat dhe ngarkesat, të cilat janë aprovuar nga këto tri komuna.

Zyra Kombëtare e Audtimit kishte tërhequr vërejtjen për mosharmonizimin e tarifave nëpër komuna, prandaj ata kishin kërkuar edhe përfshirjen e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në këtë proces, shkruan Koha Ditore.