Kosovë

Pesëmbëdhjetë ndërtime pa leje të rrënuara për një vit në Prizren

Pesëmbëdhjetë ndërtime pa leje të rrënuara për një vit në Prizren

Inspektorati i ndërtimtarisë së Komunës së Prizrenit gjatë vitit të shkuar ka ekzekutuar 15 rrënime, në rastet e ndërtimeve pa leje dhe tejkalimit të lejeve ndërtimore.

Ndërsa për shkatërrimin e ndërtesave të trashëgimisë kulturore ka paraqitur tri kallëzime penale pranë organeve të sistemit të drejtësisë. Por njëkohësisht është sfiduar nga vendimet e Zyrës ligjore të MMPH-së, që sipas pohimeve të Drejtorisë së Inspektorateve ka pamundësuar zhvillimin e procedurave ndaj ndërtesave që e kanë degraduar qytetin e Prizrenit, shkruan sot Koha Ditore.