Kosovë

Opozita në Kamenicë kërkon studim fizibiliteti për zonën ekonomike

Opozita në Kamenicë kërkon studim fizibiliteti për zonën ekonomike
 

Megjithëse me Planin zhvillimor komunal është paraparë zona ekonomike, opozita ka kërkuar që pushteti ta bëjë një studim fizibiliteti.

Kjo zonë është paraparë të shtrihet në fshatrat: Topanicë-Hodonoc-Domorovc.