Kosovë

Ferizaj ndalon vrasjen, keqtrajtimin dhe garat me kafshë

Ferizaj ndalon vrasjen, keqtrajtimin dhe garat me kafshë
 

Komuna e Ferizajt nëpërmjet një urdhërese ka ndaluar vrasjen, keqtrajtimin dhe garat me kafshë, kjo për shkak të zbatimit të Ligjit për përkujdesjen e kafshëve dhe me qëllim eliminimin e fenomenit të vrasjeve, keqtrajtimit dhe organizimit të garave me kafshë.

Në urdhëresën e Komunës, midis të tjerash, thuhet se subjektet të cilat bien në kundërshtim me këtë urdhëresë do të ndëshkohen me gjobë nga 100 euro e deri në pesë mijë euro sipas nenit 17 të Ligjit për përkujdesje ndaj kafshëve, shkruan sot Koha Ditore.