Kosovë

Graçanica organizon trajnimin dhe certifikimin e ciceronëve turistikë në Kosovë

 

Organizata Turistike e Graçanicës (OTG) përmes një shpalljeje u ka bërë thirrje publike kandidatëve për trajnimin e 30 ciceronëve turistikë në kuadër të projektit “Zhvillimi i aftësive të ciceronëve turistikë në Kosovë”. Sipas thirrjes, qëllimi i këtij projekti është që të zhvillojë aftësitë praktike dhe të rrisë punësimin e grave dhe të rinjve.

Projekti i OTG-së “Zhvillimi i aftësive të ciceronëve turistikë në Kosovë” është pjesë e grantit të financiar prej projektit “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë kulturore”, i implementuar na UNDP Kosovo dhe i financuar nga Instrumenti i Bashkimit Europian që i kontribuon Stabilitetit dhe Paqes (IcSP).