Kosovë

Mirëmbajtja e trotuareve gjatë dimrit në Gjilan, peng i shkeljeve në tender

Mirëmbajtja e trotuareve gjatë dimrit në Gjilan, peng i shkeljeve në tender

Komuna e Gjilanit nuk e ka pastruar borën nga trotuaret e qytetit, ngase nuk ka kontratë të lidhur me ndonjë kompani, e cila do t’i kryente shërbimet për pastrimin e rrugëve, trotuareve dhe mirëmbajtjen e hapësirave të tjera publike.

Tenderi për pastrim, i cili është shpallur nga Komuna, vazhdon të zvarritet, ngase kompanitë të cilat kishin konkurruar në këtë tender i janë drejtuar Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP) me ankesa.