Kosovë

Komuna e Ferizajt solli mbi 20 vendime të kundërligjshme

Komuna e Ferizajt solli mbi 20 vendime të kundërligjshme

Organizatat joqeveritare që e monitorojnë Komunën e Ferizajt dhe subjektet opozitare në këtë qytet kanë kritikuar ekzekutivin e saj për dështim në harmonizimin e mbi 20 propozim-vendimeve të saj, të sjella gjatë 2018-s, të cilat janë proceduar nëpërmjet Kuvendit Komunal, shkruan sot Koha Ditore.

Ata kanë thënë se si pasojë e ndërhyrjeve politike ndaj këshilltarëve të KK-së, gjatë vitit të kaluar janë miratuar prej më shumë se 20 vendime, të cilat ndërkohë janë kthyer si të kundërligjshme nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe nga Ministritë e ndryshme të linjës.