Kosovë

Pagat e 288 shërbyesve civilë nuk ekzekutohen me ndryshime

Pagat e 288 shërbyesve civilë nuk ekzekutohen me ndryshime
 

Menaxhmenti i Komunës së Prizrenit ka shprehur shqetësimin rreth qasjes së zyrtarëve të Ministrisë së Financave për mosekzekutimin e pagave me ndryshime të shumicës së shërbyesve civilë të kësaj komune, të cilëve u është harmonizuar koeficienti i pagave që prej muajit gusht të këtij viti.

Sipas drejtuesve të Komunës së Prizrenit, shërbyesit civilë të kësaj administrate po diskriminohen për arsye politike, pasi që raste të kësaj natyre ka pasur në ministri dhe komuna të tjera dhe ato janë jetësuar.