Kosovë

Skenderaj vendos për lokacionin e deponisë inerte

Skenderaj vendos për lokacionin e deponisë inerte
Foto: KK Skenderaj

Kuvendi Komunal i Skenderajt ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme, në të cilën është diskutuar pika e vetme e rendit të ditës: propozim-vendimi për caktimin e lokacionit për deponi inerte, e propozuar në vendin e quajtur “Delli” në fshatin Çirez.

Kryetari i Komunës së Skenderajt, Bekim Jashari, ka thënë se komisioni i ekspertëve, pasi ka hulumtuar territorin e komunës për caktim të lokacionit, ka ardhur në përfundim se vendi i quajtur “Delli” është më i përshtatshmi për deponi.