Kosovë

Mitrovica nis shqiptimin e gjobave për hedhjen e mbeturinave

Foto: Komuna e Mitrovicës
 

Drejtoria e Inspekcionit në Komunën e Mitrovicës, me qëllim të mbrojtjes së Mjedisit dhe krijimit të një ambienti sa më të pastër, ka filluar ta zbatojë urdhëresën administrative nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për ndëshkime me gjoba mandatore.

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të përcaktuara. Me anë të këtij udhëzimi përcaktohen procedurat për shqiptimin e ndëshkimeve me gjoba mandatore personave fizik dhe juridik të cilët dëmtojnë mjedisin duke hedhur mbeturinat në vendet jo të duhura.