Kosovë

Zvarritet prej 6 muajsh zbatimi i vendimit për pronat e uzurpuara

Zvarritet prej 6 muajsh zbatimi i vendimit për pronat e uzurpuara

Subjektet e përfaqësuara në KK të Pejës në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të mbajtur në maj kishin shqyrtuar problemin e uzurpimeve. Kjo me theks, në shfrytëzimet joligjore të hapësirave publike në territorin e Pejës, në veçanti në zonën e qendrës së qytetit, shkruan sot Koha Ditore.

Ato bashkërisht kishin miratuar një konkluzion, më të cilin ishte kërkuar nga drejtoritë përkatëse që të merrnin masat ligjore për identifikimin e uzurpimeve në Komunën e Pejës dhe të vepronin sipas kompetencave, detyrave dhe përgjegjësive që kanë, me theks të veçantë në qendrën e qytetit.